Het verhaal

in data

… leren kennen met fffact

Klikbare kaart

van effectieve visuele analyse

tot een interactief visueel verhaal

Intuïtief Hypotheses Correlaties Verdieping Essentie Interactief Visuele analyse Visuele communicatie

Hypotheses

Toets je hypotheses op basis van verzamelde data met de fffact analysetool

Er wordt veel data verzameld, maar met welk doel? En als je een doel hebt, hoe meet je dan of jouw data je helpt om je doel te bereiken? Of hoe kom je erachter dat jouw data je niets nieuws leert?

Analyse van je data is nodig om hierop antwoorden te vinden. De fffact analysetool maakt dit mogelijk door je dataset op slimme manieren te visualiseren, zodat je efficiënt en intuïtief het verhaal in je data kunt vinden.

Dat geeft je echter nog geen garantie dat alles wat je ontdekt ook direct bruikbaar is. Daarom is het gebruikelijk om vooraf één of meer hypotheses te formuleren die je wilt toetsen. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: door gericht te zoeken kom je sneller tot een conclusie, en door de hypotheses te formuleren kan fffact de analysetool effectiever inrichten met visualisatietypes die bij je vraagstelling aansluiten.‍

lees meer over de fffact analysetool

Correlaties

Onderzoek de betekenis van correlaties

Wanneer concludeer je dat er een verhaal in je data zit? Is dat objectief te bepalen? Wat voor de een een interessante observatie is, is triviaal of niet relevant voor een ander. Toch kun je in algemene termen stellen dat het de moeite waard is om te onderzoeken of er een verband bestaat tussen twee of meer eigenschappen van je data.

Als dat zo is, dan spreek je van een correlatie tussen die eigenschappen en heb je een goede reden om die correlatie nader te onderzoeken, vooral als de correlatie inzicht lijkt te geven in een van je hypotheses.

Met de fffact analysetool kun je op zoek gaan naar correlaties en die vervolgens in meer detail bekijken en beoordelen. Daarbij gebruik je meerdere specialistische visualisaties. Het kan zijn dat een correlatie een oorzaak-gevolg relatie blootlegt, maar dit is lang niet altijd het geval. Een dataset met temperaturen en ijsverkoop vertoont een sterke correlatie, en ook een oorzaak-gevolg relatie (als het warm is wordt er meer ijs verkocht). Ook tussen het aantal geboortes en het aantal ooievaars in Nederland bestaat een correlatie, maar causaliteit is te betwijfelen.‍

lees meer over fffact analyse

Intuïtief onderzoek

Focus intuïtief en eenvoudig op de juiste gegevens

Visualiseren doe je niet voor niets: het menselijk brein verwerkt visuele informatie snel en doelmatig. Maar niet iedere visualisatie leidt tot dezelfde inzichten; door dezelfde data op verschillende manieren te visualiseren krijg je meerdere perspectieven op je data, die je een brede basis geven voor je onderzoek. Tegelijkertijd kan een wirwar aan gelijktijdige perspectieven ook afleidend werken.

De fffact analysetool zorgt ervoor dat je focus houdt op de relevante gegevens. Je kijkt altijd naar maximaal twee visualisaties van dezelfde data. Als het tijdgebonden data is, kun je door de tijd navigeren. En je kunt de data op verschillende manieren filteren: visualiseer alleen data met ingestelde minimale en maximale waarden van een dataveld, of toon alleen data in een gekozen geografische regio.

Onverkort geldt: de domeinexpert zit aan het roer, bepaalt op ieder moment de optimaal passende visualisaties, en kan het beste beoordelen of de gevonden patronen aanleiding geven tot conclusies in de context van het domein. Zodat de hypotheses afdoende beantwoord worden.

Essentie

Vertel de essentie van je onderzoeksresultaten als een logisch verhaal

Een lijvig rapport maar geen tijd om te lezen: het is verleidelijk ons dan te beperken tot de management summary of de alinea met conclusies. Maar zijn we daarmee goed en volledig geinformeerd? In zo’n geval biedt visuele communicatie - visual storytelling - uitkomst. Een verhaal kan visueel op een compacte, aantrekkelijke en logische manier verteld worden zonder dat de verteller of schrijver gebonden is aan een lineair tekstueel keurslijf.

In toenemende mate wordt het produceren van de lijvige rapporten achterwege gelaten en worden verhalen of onderzoeksresultaten direct in visuele vorm gepresenteerd, waarbij de onderliggende data of onderzoeksgegevens voor fijnproevers als downloadbare bijlage worden meegeleverd. En zoals het bij rapporten zaak is om de essentie ondubbelzinnig en helder te formuleren, schept de visuele vorm de verplichting om ondubbelzinnig en helder te visualiseren. Daarnaast leent visuele communicatie zich bij uitstek voor interactie en verdieping.

Verdieping

Breng verdieping aan voor specifieke doelgroepen

Wie je verhaal ook leest, de hoofdlijnen zijn voor iedereen van belang. Maar zodra er details bij komen kijken wordt de informatie voor velen minder relevant, en is het een uitdaging om de aandacht vast te houden. Door het eenvoudig en herkenbaar te maken voor wie de informatie is wordt de informatie voor elke doelgroep makkelijk bereikbaar. En door ervoor te zorgen dat detailinformatie genegeerd kan worden is voor iedereen de hoofdroute duidelijk en is er minder kans op afhakers.

Bekende voorbeelden van dit principe zijn de index van een naslagwerk, de logische overbodigheid van een inhoudsopgave voor een woordenboek, en het verschil tussen het maken en lezen van een bedrijfsfolder en het maken en gebruiken van een bedrijfswebsite.

Interactieve visualisaties helpen om lezers snel te laten beslissen wat relevant is en wat niet, hoe ze in korte tijd tot de essentie komen en waar ze verdieping kunnen vinden.

Interactief

Vergroot het begrip door je lezer interactief te betrekken

Als je het verhaal in je data gevonden hebt wil je het delen met anderen. Maar niet ieder verhaal laat zich op eenzelfde manier vertellen. Een tekstueel verhaal kun je illustreren met visualisaties, om te duiden en te benadrukken. Het verhaal zelf kan ook de vorm van een visualisatie aannemen, waarbij de vorm een extra dimensie biedt. Met een interactieve visualisatie vraag je de toehoorder om participatie, net zoals de goede verhalenverteller op z’n publiek let en zonodig de verhaallijn aanpast. Interactieve visualisaties geven de toehoorder de mogelijkheid voor regie over alle facetten waar het verhaal ruimte toe biedt. Door het verhaal onderzoekend te verkennen, door toelichtende animaties en video te bekijken, en door het kiezen van een ander perspectief.

Dat geeft de lezer de kans om zich de materie eigen te maken op een zelfgekozen manier, waarmee de kans groter wordt dat de essentie van de informatie goed overkomt.

© fffact maps 2019   feedback   5mm 
Klikbare labels

fffeed: achtergronden en projecten

het team van fffact

Ronald Vendelmans
Richard Bastiaans

De mensen achter fffact – ervaren in design en ict – zijn niet over één nacht ijs gegaan. Meer dan 30 jaar samenwerking met en voor beleidsmakers en beslissers hebben ons gebracht tot dit punt.

We realiseerden ons dat er een toegankelijke visuele analysetool nodig is waarmee deze professionals met de kennis van hun domein correlaties kunnen ontdekken. Daar zijn we in geslaagd, zodat de dienstverlening van fffact het hele spectrum van interactieve visualisaties omvat: van analyse tot communicatie.

In het verleden hebben we gewerkt voor bijvoorbeeld de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Hilversum, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), De Nederlandsche Bank, Design Academy Eindhoven, International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA), Joint Research Centre of the European Commission, Koninklijke Bibliotheek, Thieme Meulenhoff, NPS, Onderwijsraad, Hogeschool van Amsterdam, Fairphone.

leer mij m’n data kennen

Het verhaal in data ontdekken? Presenteren? Aan de slag met interactieve visuele communicatie of analyse? Andere vraag? Neem contact met ons op.