Datavisualisatie
‘Coal in Europe’

fffeed: achtergronden en projecten

Historisch waren kolen een belangrijke energiebron voor de EU. De afhankelijkheid van kolen loopt in Europa al langere tijd behoorlijk terug. Deze afname heeft positieve gevolgen voor de vermindering van de CO2 uitstoot. Maar het heeft tevens gevolgen voor de werkgelegenheid in Europese landen: in sommige regio's is een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking op een of andere manier nog betrokken bij de productie van kolen of werkzaam in kolengestookte centrales.

Het rapport ‘EU coal regions’ van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie onderzoekt de terugloop van de kolenproductie, de afname van de energieproductie van kolencentrales en de gevolgen daarvan.

De leidraad van het uitgebreide rapport (189 pagina's) is samengepakt in een interactieve datavisualisatie gemaakt door fffact. Op deze pagina een voorlopige inkijk in de opzet van de visualisatie.

visualisatie van
het rapport van 189 pagina’s

De visualisatie geeft interactief inzicht in de onderliggende ontwikkelingen: door een logische opzet en ordening van de data, begrijp je wat de mogelijke, voorspelde ontwikkelingen inhouden.

Interactieve presentatie van een deel van de inhoud. De bezoeker kan zelf de onderliggende data en conclusies inzien door te klikken en te ontdekken in de verschillende visualisaties. De opzet van de visualisaties volgen een verhaal.