Visuele communicatie

Je kent het verhaal van je data en wil dat met anderen delen

fffeed: achtergronden en projecten

Het vertellen van verhalen — storytelling — is zo oud als de mensheid, en is tegenwoordig een beproefd marketingconcept om verkopen te stimuleren door de producten een menselijke verpakking te geven. Verhalen die onderbouwd worden met data kun je goed vertellen aan de hand van datavisualisaties. Daarmee ontstaat een visueel verhaal, waarmee je al dan niet interactief je boodschap kunt overbrengen.

Het verhaal van je data kun je ontdekken met behulp van de fffact analysetool, maar het kan ook zijn dat je het verhaal zelf al kent, en het graag wil vertellen in een visuele vorm, al dan niet voor verschillende doelgroepen. Een interactieve visualisatie maakt het mogelijk om een verhaal op hoofdlijnen te vertellen: de rode draad, waarbij per doelgroep verdieping of toelichting beschikbaar is. Zo kan iedereen de specifieke informatie vinden zonder dat experts worden vermoeid met open deuren en zonder dat leken de weg kwijt raken in een woud van details.

fffact is gespecialiseerd in visualisaties die het verhaal van je data vertellen. Zo’n visualisatie kan verschillende vormen hebben, zoals een:

1. Digitale presentatie

1. Digitale presentatie

2. Infographic

3. Interactieve visualisatie

1. Digitale presentatie

1. Digitale presentatie

2. Infographic

3. Interactieve visualisatie

I
II
III

• Doel

Je wilt een presentatie kunnen geven waarin het verhaal van de data prominent verbeeld wordt.

De presentatie kan zich richten op één of meer doelgroepen.

▸ scroll/volgende
I
II
III

• Scenario

Een presentatie aan een groep mensen die door een presentator door het verhaal wordt geleid. De presentatie is ondersteunend.

▸ scroll/volgende
I
II
III

• Voorbeelden

Een presentatie die onderzoeksresultaten weergeeft

Een presentatie die een samenvatting toont van een uitgebreid onderzoeksrapport

Een bedrijfspresentatie met verschillende invalshoeken die op maat kan worden ingezet bij gesprekken met relaties

▸ scroll/volgende

Voorbeeld uit een presentatie van de hand van fffact over energieproductie met kolen en kolenwinning in Europa:

▸ 2. Infographic

1. Digitale presentatie

2. Infographic

2. Infographic

3. Interactieve presentatie

1. Digitale presentatie

2. Infographic

2. Infographic

3. Interactieve presentatie

• Doel

Je wilt een pakkende infographic die je offline of online kunt gebruiken in eigen documenten.

1

• Scenario

Je wilt een pakkende infographic die je offline of online kunt gebruiken in eigen documenten.

2

• Voorbeelden

Een beknopte weergave van je boodschap in een of enkele beelden. Denk aan een samenvatting van onderzoeksresultaten, of de uitleg van een ingewikkeld verhaal aan een brede doelgroep.

Een ‘stripverhaal’ dat het verhaal in stappen toelicht.

In dit voorbeeld is informatie visueel inzichtelijk gemaakt over de relatie van klimaatverandering en malaria.

1. Digitale presentatie

2. Infographic

3. Interactieve presentatie

3. Interactieve presentatie

1. Digitale presentatie

2. Infographic

3. Interactieve presentatie

3. Interactieve presentatie

• Doel

Je wilt je verhaal interactief, ondubbelzinnig en volledig vertellen aan je doelgroep zonder dat je daarbij zelf nodig bent voor toelichting.

• Scenario

Iemand uit je doelgroep verkent je verhaal en doorloopt een eigen route door de visualisatie. Door de keuze voor verdieping of toelichting aan de gebruiker over te laten kan op maat worden gecommuniceerd.

• Voorbeelden

Een visualisatie van een dataset die gebruikers het onderliggende verhaal op  een inzichtelijke manier laat verkennen

Een interactief jaarverslag van een organisatie

Een educatieve website die databronnen visualiseert en gebruikers traint met bijbehorende vragen en antwoorden

• Visualisatie energiecentrales

Hieronder geven we een beeld van “Power plants in Europe”. De visualisatie geeft inzicht in de energiecentrales van Europa. Op de kaart kun je zien waar de centrales zich bevinden. Ook kun je zien welke energiebronnen zijn ingezet en welke meer of juist minder in gebruik zijn. Andere kenmerken zoals de capaciteit van centrales, CO2 uitstoot. De gegevens zijn zichtbaar op verschillende aggregatie niveau’s zoals landen en regio’s.

Landen (countries) gekozen en zichtbaar is verdeling van energiebronnen in de open taartdiagrammen. Staafdiagram van geselecteerde Duitsland is zichtbaar in het panel rechts.
In het panel rechts kun je energiebronnen (de)selecten. De actieve selectie is nuclear power (kernenergie). De bolgrootte op de kaart geeft de capaciteit weer.
Animatie met interactieve kaart met daarop verschillende typen energiecentrales in Europa (Power Plants in Europe).
Via het zoekvenster in het panel rechts kun je zoeken naar een specifieke centrale.